Telefon: 0 346 219 1250 besyo@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Beden Eğitim Ve Spor Öğrt. Böl.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

 

Bölümümüze özel yetenek sınavı sonucuna göre alınan öğrenciler 4 yıl süresince teorik ve pratik dersleri alarak lisans eğitimi görürler. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünün temel amacı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel öğretim kurumlarına ilköğretim ve orta öğretim düzeyinde, çağdaş ve nitelikli Beden Eğitim Öğretmenleri yetiştirmektir. Ayrıca mezun olan öğrencilerimiz; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarının çeşitli kademelerinde istihdam edilebileceği gibi kamu ve özel sektöre ait kuruluşların her türlü spor birimlerinde spor uzmanı olarak çalışabilmektedir. Akademik alanda çalışma yapmak isteyenler Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi olarak çalışabilecekleri gibi Sağlık Bilimleri Enstitülerinde de Lisansüstü eğitim yapabilmektedirler.

 

 

 

AKADEMİK PERSONEL

Bölüm Başkanı: Dr.Öğr.Üyesi Gürkan DİKER

Öğr.Gör. Coşkun BÜYÜKDERE

Öğr.Gör. Ertürk YAMEN

Öğr.Gör. Mahmut KARAKOLLUKCU

Öğr.Gör. Fatih ÖZHAN

Öğr.Gör. Sabri ÜRGÜP

Öğr.Gör.Levent CEYLAN

Arş.Gör.Burhan ÖZKURT