Tanıtım

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

 

Yüksekokulumuz, 20.04.1994 tarih ve 21975 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 94/5679 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Bünyesinde; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümlerini barındırmaktadır. Yüksekokulumuz bölümlerinde eğitim- öğretim süresi 4 yıl olup, her yıl özel yetenek sınavı ile her üç bölüme toplam 100 öğrenci alınmaktadır. Öğrenci dağılımları aşağıdaki gibidir 

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

40 (15 kız-25 erkek)

Antrenörlük Eğitimi Bölümü                            

30 (10 kız–20 erkek)

Spor Yöneticiliği Bölümü                                

30 (10 kız–20 erkek)

 

Yüksekokulumuzda 1 Doçent, 6 yardımcı Doçent, 12 öğretim görevlisi, 1 okutman ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 21 öğretim elemanı bulunmaktadır. 

Yüksekokulumuz; yeni yaklaşımlar ve güncel bilgi ve becerilerle donatılmış, araştırma yapan, bilginin yayılması ve korunmasına çaba gösteren, bilgi değişimi, yeni bilgiler edinme ve geliştirme yolunda ilerleyen, spora ve sportif değerlere farklı ve gelişmiş bakış açıları katabilen, toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesinde öncü olabilecek Çağdaş, Demokrat, Atatürkçü, Atatürk İlke ve Devrimleri doğrultusunda hizmet veren nitelikli beden eğitimi ve spor öğretmeni, antrenör ve spor yöneticisi yetiştirmeyi amaçlamıştır.

 

Yüksekokulumuzda Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı’nda lisansüstü eğitim verilmektedir. Lisansüstü eğitimde öğrencilere, üst düzey akademik öğrenme ve araştırma ortamı sunularak beden eğitimi ve spor bilimlerinin farklı alanlarında bilgi ve beceri kazanmak isteyen spor bilimcilere ileri düzeyde akademik eğitim sunmak amaçlanmıştır.

Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü
Beden Eğitimi veSpor Yüksekokulu 58140 SİVAS
Telefon: 0 346 219 1250
Belgegeçer: 0 346 219 1251