Okuyan Öğrenci Dağılımı
Fakulte Öğrenci Sayıları
Bölümü Örgün Öğretim
Öğrenci Sayısı
İkinci Öğretim
Öğrenci Sayısı
Toplam Öğrenci Sayısı
Beden Eğitim ve Spor Bölümü 195 - 195
Spor Yöneticiliği Bölümü 116 - 116
Antrenörlük Eğitim Böl. 134 - 134
Toplam Öğrenci Sayısı 445 0 445
Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü
Beden Eğitimi veSpor Yüksekokulu 58140 SİVAS
Telefon: 0 346 219 1250
Belgegeçer: 0 346 219 1251