Mezun Öğrenci Dağılımı
Bölümü Öğrenci Sayısı
ANTRENÖRLÜK 429
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ 827
SPOR YÖNETİCİLİĞİ 289
Toplam Öğrenci Sayısı 1545
Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü
Beden Eğitimi veSpor Yüksekokulu 58140 SİVAS
Telefon: 0 346 219 1250
Belgegeçer: 0 346 219 1251