Misyon - Vizyon
 
 
     Misyon
                                 Özgürlükçü, eşitlik ilkeleri, hakkaniyet yol göstericiliğinde ahlaklı öğretmen, antrenör, sporcu ve spor yöneticisi yetiştirmektir.
     Vizyon
                                Atatürk ilke ve devrimleri, özgürlük, eşitlik, akılcılık, bilimsellik, hümanizm ve demokratikliktir. Öğrencilerimize dört yıllık yükseköğrenimleri boyunca alanlarında, teorik ve uygulamalı bilgiler ve aynı zamanda çağdaş ve modern Türkiye’nin üretken bireyleri olarak yetişmeleri için; bilgisayar, dil eğitimi ve sosyal etkinliklerle kişisel gelişimlerini sağlamak üzere eğitim verilmektedir.
Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü
Beden Eğitimi veSpor Yüksekokulu 58140 SİVAS
Telefon: 0 346 219 1250
Belgegeçer: 0 346 219 1251