Telefon: 0 346 219 1250 Belgegeçer: 0 346 219 1251 besyo@cumhuriyet.edu.tr

Menü

İç Kontrol

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

İç Kontrol

        MİSYON     

     Beden eğitimi ve spor alanında ihtiyaç duyulan bilgiyi araştırmak, yaymak ve yenilemek; ülke ve dünya standartlarına uygun eğitim programları ile devletin kuruluş felsefesini özümsemiş, evrensel değerlere sahip, sorgulayan, akılcı ve bilimsel düşünen, üreten, sorumlu ve etik değerleri geliştiren ve koruyan, topluma kaliteli spor hizmeti sunabilecek bilgi ve beceriye sahip kalifiye yönetici, öğretmen, antrenör bireyler yetiştirmektir.

               VİZYON         

           Bölgemizde beden eğitimi ve spor alanında en iyi ve örnek gösterilebilecek saygın bir yüksekokulu olmak. 

 

İç Kontrol İş Akış Şemaları